Usługa Operatora Handlowo-Technicznego

Usługa Operatora Handlowo-TechnicznegoJesteśmy Operatorem Rynku i pełnimy dla naszych klientów funkcję Operatora Handlowego jak i Handlowo-Technicznego.Oznacza to, że codziennie zgłaszamy w Państwa imieniu do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej (ZUSE) zawartych w ramach sprzedaży prognoz produkcji Państwa Źródeł Wytwórczych na Towarowej Giełdzie Energii.
Powyższa usługa dotyczy funkcji Operatora Handlowego i jest ona wykonywana dla wszystkich Źródeł Wytwórczych przyłączonych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

W przypadku Źródeł Wytwórczych przyłączonych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), posiadających własną jednostkę grafikową konieczne jest realizowanie dodatkowych obowiązków i w tej sytuacji konieczne jest wykonywanie dodatkowo funkcji Operatora Technicznego. Te dodatkowe obowiązki dotyczą zgłaszania danych technicznych, planowania pracy systemu, rozliczania rynku bilansującego jak i nadsyłania i rejestrowania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Taką usługę również wykonujemy dla naszych klientów. W celu omówienia zakresu Pastwa obowiązków zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

 
Zapytaj o szczegóły

Pozostałe usługi