Wariant rynkowy

Wariant rynkowyKlient otrzymuje STAŁĄ cenę (w rozliczeniach godzinowo-dobowych), zależną od warunków rynkowych. Oznacza to, Klient w uzgodnionym przedziale cenowym otrzymuje stałą cenę, a w przypadku, gdy wyjdzie ona poza uzgodnione widełki – partycypuje w zysku lub częściowo dzieli się ryzykiem spadku ceny.


    Klient

  • ma możliwość partycypowania we wzroście cen rynkowych ale róznież ponosi ryzyko ewentualnego spadku cen na rynku energii elektrycznej,
  • nie sporządza prognoz dobowo-godzinowych produkcji energii,
  • Klient nie ponosi dodatkowych opłat giełdowych związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), czy opłat za operatorstwo handlowe (OH),
  • nie ponosi kosztów ryzyka bilansowania handlowego. 
Zapytaj o szczegóły

Pozostałe warianty