Wariant kompleksowy

Wariant kompleksowy

KOMPLEKSOWYM Twoje rozliczenie będzie oparte o cenę wyznaczoną przez TGE dla produkcji energii wprowadzonej do sieci, pomniejszoną o opłatę za nasze usługi, w tym koszty bilansowania. Wybierając KOMPLEKSOWY wariant rozliczenia masz stały, pewny, a zarazem najmniej absorbujący Cię dostęp do rynku TGE.Czy wiesz jak będzie rozliczony Twój przychód? W ciągu całego miesiąca wielkość produkcji o każdej godzinie będzie przemnożona przez cenę publikowaną przez TGE dla tej godziny. Do rozliczenia się z Tobą posłużymy się średnią powstałą z podzielenia Twojego przychodu przez miesięczną produkcję Twojej instalacji.


  Oferujemy Państwu rozliczenia po cenach:

 • Rynku Bilansującego,
 • Rynku Dnia Następnego,
 • TGeBASE.

  • Klient

  • ma możliwość partycypowania we wzroście cen rynkowych ale również ponosi ryzyko ewentualnego spadku cen na rynku energii elektrycznej,
  • nie ponosi ryzyka kosztów bilansowania handlowego,
  • nie sporządza prognoz dobowo-godzinowych produkcji energii,
  • nie ponosi dodatkowych opłat giełdowych związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE),
  • nie ponosi dodatkowych opłat za operatorstwo handlowe (OH).


   
  Zapytaj o szczegóły

  Pozostałe warianty