Wariant aktywny

Wariant aktywnyW wariancie tym – rozliczanie produkcji również odbywa się podobnie jak w wariancie kompleksowym – po godzinowej cenie giełdowej, z tą jednak różnicą, że Klient sam przygotowuje i przesyła codziennie prognozowe plany produkcji, które są następnie rozliczane z rzeczywistą produkcją


    Klient

  • codziennie przekazuje plany produkcji,
  • ma możliwość partycypowania we wzroście cen rynkowych, ale również ponosi koszty ewentualnego spadku cen na rynku,
  • ponosi ryzyko kosztów bilansowania handlowego ale może również czerpać dodatkowe korzyści (dodatkowe przychody) z bilansowania handlowego,
  • klient nie ponosi dodatkowych opłat giełdowych związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), czy opłat za operatorstwo handlowe (OH).


 
Zapytaj o szczegóły

Pozostałe warianty