Obrót gwarancjami pochodzenia

Gwarancje pochodzenia

Certyfikat z Gwarancjami Pochodzenia
wydany przez URE może być prestiżową wizytówką
Twojej fIrmy.

Dostarczamy Klientom gwarancje pochodzenia uwzględniające kraj, technologię wytwarzania, a nawet lokalne źródło odnawialne, z jakiego energia będzie pochodzić.

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, która ma na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. Gwarancje pochodzenia sprzedawane są niezależnie od fizycznych dostaw energii. Gwarancje potwierdzają wykorzystanie zielonej energii. Dzięki nim wiadomo, które firmy wykorzystują czystą energię.

Sprawdź certyfikat

Cała energia, również ta ze źródeł odnawialnych, trafia do sieci energetycznych.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej jest dokumentem potwierdzającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej – została wytworzona w odnawialnym źródle energii (OZE).

Gwarancje pochodzenia to dokumenty poświadczające o pochodzeniu z odnawialnego źródła energii. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Składa się go do operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego, na obszarze którego, została wyprodukowana energia.

Budowa oddzielnej sieci dystrybucyjnej prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł jest ekonomicznie zbyt kosztowna, dlatego wykorzystuje się do tego sieci energetyczne już istniejące.

Ponieważ nie jest możliwe „oznaczenie” w sieci energii zielonej – stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii w źródłach OZE i potwierdzają ich pochodzenie.

Nabywca gwarancji pochodzenia może wykorzystać ją w celu zmniejszenia tzw. „śladu węglowego”.

Korzyści dla firm i instytucji
wynikające z gwarancji pochodzenia:

  • Zmniejszają ślad węglowy.
  • Budują korzystny wizerunek firmy.
  • Wspierają przychylność kontrahentów, którzy chętniej podejmują współpracę z partnerami odpowiedzialnymi społecznie.
  • Stanowią formę wsparcia źródeł odnawialnych przez podmioty dbające o ochronę środowiska.

Gwarancje mają znamienny wpływ i korzyść dla środowiska – ponieważ jedna Polska Gwarancja Pochodzenia Energii redukuje ślad węglowy firmy o około 1000 kg dwutlenku węgla.
Firmy deklarujące niskoemisyjność są korzystniej oceniane przez klientów na rynku.

Pozostałe usługi