Bilansowanie i prognozowanie

BILANSOWANIE HANDLOWE I PROGNOZOWANIE PRODUKCJI

Bilansowanie handlowe i prognozowanie produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

Do naszych kompetencji należy dokładne prognozowanie i grafikowanie produkowanej przez OZE energii elektrycznej. Co godzinę aktualizujemy nasze prognozy produkcji aby zminimalizować ryzyko kosztów bilansowania handlowego. Oferujemy efektywne bilansowanie energii wprowadzanej do sieci, oferując przy tym rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów naszych Klientów.

Vortex Energy – Obrót Sp. z o.o., znając doskonale specyfikę rynku energii, przygotował specjalną ofertę dla wytwórców energii z OZE.

Powierzając nam pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB), Wytwórca:

Może sprzedawać energię do dowolnie wybranego odbiorcy na rynku lub na Towarowej Giełdzie Energii (TGE),

Eliminuje całkowicie ryzyko związane z bilansowaniem handlowym,

Może liczyć na codzienne wsparcie naszych doświadczonych analityków i maklerów, którzy codziennie są do dyspozycji naszych Klientów.

Nie musi wnosić depozytu wymaganego przez OSP na Rynku Bilansującym,

Eliminuje koszty związane z obsługą operatorską i informatyczną, w tym specjalistycznych systemów informatycznych rynku energii (np. WIRE).

Usługa bilansowania handlowego – jak to działa?

W ramach tej usługi, jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, Vortex Energy-Obrót zgłaszał będzie Operatorowi Systemu Przesyłowego – umowy sprzedaży energii elektrycznej, pochodzącej z OZE – pośrednicząc jednocześnie w rozliczeniu różnic z Rynkiem Bilansującym (pomiędzy planowanymi grafikami produkcji energii a rzeczywiście wyprodukowaną energią).

Schemat bilansowania handlowego